(+632) 775-8567 / +6217-8240024 / +639157893546 taramindubeachgardeninn@yahoo.com